Dorul de Moldova
este o stare a sufletului meu

- Dragă Nadejda Cepraga, publicul spectator din Moldova vă duce dorul, speră să-l mai bucuraţi cu prezenţa şi, fiind curios, vrea să afle totul despre realizările Dvs. de ultimă oră.
- La finele anului 2004 am lansat două CD-uri antologice - "Sunetul ploii" şi "Dispoziţie de dragoste". Alături de cîntecele lansate recent, am inclus şi din cele mai vechi - într-o nouă viziune sonoră. De altfel, în recitalurile mele integrez cu plăcere şi melodii de altă dată, căci ele au rămas în inimile melomanilor. Consider că repertoriul este cea mai mare bogăţie a unui artist pe care nu i-o poate lua nimeni. Tot în anul 2004 mi-a fost acordat Premiul Pegas – pentru întreaga activitate artistică. Mă bucur că am evoluat în cadrul diverselor manifestări cultural-artistice cu participarea colegilor din Moldova – Zilele Culturii Republicii Moldova în Federaţia Rusă, "Moldova Prezintă" ş.a.
Cu diferite ocazii ne întîlnim la Ambasada noastră, atît cei din Moscova Eugeniu Doga, Maria Codreanu, Lilia Amarfii, Stela Argatu, cît şi colegii care vin în turnee - Ion Suruceanu, Nelly Ciobanu, Constantin Moscovici, orchestra "Mugurel".

- Cînd vi se face dor de Moldova?
- Oriunde aş fi, în SUA, Franşa, Germania, Spania, Italia, Israel - or, aceasta a fost traiectoria turneelor în ultimii doi ani - mă gîndesc la Moldova, la satul de baştină. Dorul este o stare a sufletului meu. O spun cu sinceritate, am două domicilii - cel al inimii - Moldova, şi cel unde locuiese mai mult - Moscova. Artistul este ca pasărea: cînta oriunde, dar revine la cuibul său.

- Este greu să fii vedetă?
- Vedetă eşti în scenă, pe cînd în viaţa de toate zilele, e mai bine să fii un om ca toţi oamenii. Statutul de vedetă se cucereşte uşor, mai greu este să-1 menţii, deoarece apar noi curente musicale, se modifică preferinţele publicului. Pentru a rezista în timp, trebuie să fii un bun profesionist.

- A fost nevoie de sacrificii ca să deveniţi cea care sînteţi?
- Fiecare om se naşte sub steaua sa. Mai mult sau mai puţin norocoasă. Cred că Muzica mi-a fost predestinată, de aceea am muncit, am perseverat pentru a-mi îndeplini vocaţia. Chiar dacă uneori sînt nevoită să mă dezic de ceva în favoarea Muzicii, nu consider că fac un sacrificiu.

- Cu ce fel de muzică vă alimentaţi sufletul? Vă reascultaţi frecvent cîntecele?
- Ascult cu plăcere muzica populară, în care freamătă tristeţile şi bucuriile vieţii. Ea îmi da puteri. Este aerul de acasă, de care, adeseori, am nevoie. În toate concertele, obligatoriu, includ şi cîntece populare, care se cîntau frecvent în casa copilăriei mele, la Răspopeni. Îmi place şi muzica clasică, academică. Uneori, mă delectez cu piese ale starurilor internaţionale. Reascult cîntecele din propriul repertoriu doar atunci cînd doresc să modific ori să verific ceva.

- Care ar fi proiectele pentru viitorul imediat al Nadejdei Cepraga?
- Să mă întîlnesc cu admiratorii mei din Moldova, care, vreau să cred, nu m-au uitat.

Pentru “Moldova” - Anatol CACIUC

***

Тоска по Молдове - состояние моей души

- Дорогая Надежда, публика Молдовы тоскует и ждет Вас, надеется на то, что Вы порадуете ее своим присутствием, и хочет знать все о ваших последних достижениях.
- В конце 2004 года я выпустила два CD-антологии: «Звуки дождя» и «Настроение - любить». Наряду с новыми песнями, я включила в них и ряд старых шлягеров в новом звуковом оформлении. Впрочем, в свои концертные программы я с удовольствием включаю и мелодии из былого моего репертуара, ибо они остались в сердцах меломанов. Считаю, что репертуар - самое большое богатство артиста, которое не может отобрать никто. Рада, что участвовала в различных художественно-культурных мероприятиях вместе с коллегами из Молдовы - Днях культуры Республики Молдова в Российской Федерации, «Представляет Молдова» и др.
Нередко, по разным поводам, встречаемся в нашем посольстве в России и с теми, с которыми живем в Москве - Еудженом Догой, Марией Кодряну, Лилией Амарфий. Стелой Аргату, и с нашими коллегами, приезжающими на гастроли - Ионом Суручану, Нелли Чобану, Константином Москович, оркестром «Мугурел».

- Когда острее всего щемит сердце от тоски по Молдове?
- Где бы я не была - в США, Франции, Германии, Испании, Израиле - ибо таков маршрут моих гастролей в последние два года - мысли мои о Молдове, о родном селе. Тоска по родине - состояние моей души. Честно признаюсь, у меня два дома: дом сердца - это Молдова и место, в котором живу, - Москва. Артист как птица: поет везде, а возвращается в родное гнездо.

- Трудно быть звездой?
- Звезда ты на сцене, а в повседневной жизни лучше быть простым человеком, как все люди. Статус звезды завоевать легко, куда труднее сохранить его, ибо появляются новые веяния, новые музыкальные течения, меняются предпочтения публики. Чтобы не оказаться за бортом, нужно быть профессионалом.

- Потребовались жертвы для того, чтобы стать тем, кем Вы являетесь?
- Каждый человек рождается под своей звездой. Более или менее счастливой. Думаю, что Музыка мне предначертана судьбой, поэтому я работала, упорно и настойчиво, чтобы выполнить свое предназначение. Даже если порой приходится чем-то поступиться, от чего-то отказаться во имя Музыки, я не считаю это жертвой.

- Какой музыкой услаждаете свою душу? Прослушиваете ли свои песни, как часто?
- С удовольствием слушаю народную музыку, в которой отражаются грусть и радости жизни. Она придает мне силы. Это как воздух родного дома, который мне очень нужен. Во все свои концерты обязательно включаю и народные песни, которые часто слышала в доме моего детства, в Рэспопень. Нравится и классическая, академическая музыка. Порой балую себя пьесами международных звезд. Песни из собственного репертуара прослушиваю тишь тогда, когда хочу что-то изменить или проверить.

- Каковы ближайшие проекты певицы Надежды Чепрага?
- Встретиться с моими поклонниками из Молдовы, которые, хочется верить, не забыли меня.

Для «Молдовы» - Анатол КАЧУК

***

Missing Moldova is a state of my soul

         Singer Nadejda Cepraga said in an interview to our reporter Anatol Caciuc. She said: I have two homes - the one of my heart is Moldova and the one where I live the most - Moscow. The artist is like a bird: sings everywhere, but returns to its nest.
         Inter alia, from the interview we can find out about the star's, recent discogcaphic works - the anthological CD «The Sound of the Rain» and «Love Moods» among which, along with fresh songs, are included older works in a new sound version, about the trajectories of recent tours - the USA, France, Germany, Spain, Italy, Israel etc. and ... the secret of success in light music, which can be achieved after permanent work at one hundred per cent.

Анатол КАЧУК

«Moldova», 7-8/2005.
г. Кишинев.

 
 

(c) 2002 Nadia Chepraga
HOME - www.chepraga.ru